Manuál

Obsah:

1. Instalace

Začněte zde stažením nejnovější dostupné verze. Nestahujte žádnou starší, pokud chcete s úspěchem postupovat podle tohoto manuálu.

Stahovaný soubor by měl být archiv .ZIP obsaující pouze jeden soubor. Rozbalte jej do libovolné složky, kam ale musí program moci zapisovat.

2. První spuštění

Po úspěšné instalaci je čas spustit soubor, který jste rozbalili. Pak byste měli vidět něco takového:

mainwindowempty.png, 14 kB

Pokud nevidíte, jděte sem a napište mi na některý z kontaktů, který tam najdete.

3. Nastavení hlavního spouštěcího souboru

Pokud chcete program používat, musíte mu říci, kde máte váš World of Warcraft nainstalován. Ve většině případů je to něco jako C:\Program Files\World of Warcraft\. Program to využije k mnoha účelům, jako například spouštění hry po výběru serveru a kliknutí na Pařit nebo k čištění servisních adresářů. Tato cesta je zároveň umístění, kde se nachází soubor config.wtf.

Je třeba pamatovat na to, že (takřka) všechny adresáře pod C:\Program Files\ a C:\Program Files (x86)\ jsou pro běžné uživatele přístupné pouze pro čtení a WoWRM by mohl potřebovat být spouštěn s právy administrátora, aby mohl spolupracovat s instalacemi WoW nacházejícími-se v těchto adresářích.

Spusťte program a klikněte na ikonu Menu. Vypadá zhruba takhle: menuicon.png, 235B
Objeví se menu. Vyberte Nastavení.

mainwindowmenu.png, 19 kB

Objeví se okno Nastavení.

settingsempty.png, 29kB

Klikněte na Najít a nalezněte na disku vaši instalaci WoW. Vyberte soubor WoW.exe a potvrďte. Vybraná cesta se objeví v okně Nastavení.

settingspath.png, 30 kB

Klikněte na Uložit.

4. Přidání serveru

Řekněme, že máme server, na kterém chceme hrát. V mém případě je to server Nostalrius s adresou login.nostalrius.org. A chceme ho přidat do seznamu serverů.

Spusťte program a klikněte na tlačítko Přidat. Vypadá jako znaménko plus (+). Objeví se okno.

addserverempty.png, 22kB

Nejprve vyplňte jméno serveru. S tím opatrně - poté už jej nebudete z interních důvodů moci změnit. Poté vyplňte adresu serveru.

addserverfilled.png, 24kB

Klikněte na Přidat. Server by se nyní měl objevit v seznamu. Odteď, kdykoliv budete na tomto serveru chtít hrát, prostě jej vyberte a klikněte na Pařit.

mainwindowserver.png, 18kB

5. Nastavení alt. spouštěcího souboru WoW

Tato funkce je velmi důležitá, pokud hrajete na serveru, který je jiné verze než ty ostatní uvedené v seznamu. Rovněž hru musíte mít nainstalovánu dvakrát či víckrát.

Jak to udělat: Představte si, že některé z serverů uvedených v seznamu používají verzi 1.12.1 a některé 3.3.5a. Nejprve nainstalujte WoW a opatchujte jej na verzi 1.12.1. Poté si udělejte kopii nainstalované hry a uložte ji do libovolné složky. Nejlepší je pojmenovat si ji "World of Warcraft 1.12.1", aby bylo pořád jasno, jaká verze se tam nachází. Poté opatchujte originální hru na verzi 3.3.5a. Teď máme dvě složky. Jednu s WoW v1.12.1 a druhou s WoW v3.3.5a.

Spusťte program a klikněte na tlačítko Editovat server. Vypadá asi takhle: ü
Objeví se okno s nastavením serveru. V Umístění hry vyberte Alternativní.

editserver.png, 24kB

Poté klikněte na Najít a vyhledejte instalaci hry, jakou si přejete používat. Vyberte její spouštěcí soubor (WoW.exe) a potvrďte.

editserverpath.png, 25kB

Program bude nyní používat verzi WoW, kterou jste vybrali. Tato cesta bude rovněž použita v souvislosti s čistěním servisních složek, pokud je příslušný server vybrán.

6. Nastavení preloaderu nebo C-D ochrany

Toto je užitečné, pokud nějaký server v seznamu vyžaduje nějaký druh ochrany proti cheatování. Program může být nastaven tak, že spouští onen ochranný launcher namísto standartního WoW.exe.

Způsob, jakým se to udělá, je prakticky totožný s předcházejícím bodem. Na záložce Další možnosti vyberete Používá preloader/C-D. Poté klikněte na Najít a vyhledejte preloader. Potvrďte a uložte.

Poznámka: Používání alternativní cesty k WoW a zároveň preloaderu nebylo testováno. Pokud objevíte nějaký problém, nezapomeňte mě o něm prosím informovat.

7. Upozorňování na změnu stavu serveru

Server je offline a vy se nemůžete dočkat, až si znovu zahrajete? Buďte pořád informováni o stavu serveru tak, že se budete moci připojit hned po jeho spuštění!

Abyste tak udělali, prostě vyberte server v seznamu a minimalizujte aplikaci. Ikona oznamující stav serveru se objeví v trayi. Zelená ikona znamená, že je server online, červená offline a šedivá znamená, že program právě zjišťuje stav serveru.

Jakmile se stav serveru změní, objeví se nad ikonou informační bublina. Ta se ukáže také pokaždé, když najedete myší nad ikonu.

trayonline.png, 42 kB

8. Klávesové zkratky

Celý program je protkán klávesovými zkratkami, takže k jeho ovládání není téměř vůbec potřeba používat myš:

ESC            Ukončení programu
ENTER           Spuštění hry
Kurzorové klávesy     Výběr serveru ze seznamu
Alt + Šipka nahoru     Posun vybraného serveru nahoru (od verze 2.05)
Alt + Šipka dolů      Posun vybraného serveru dolů (od verze 2.05)
M             Zobrazení menu
+ na numerické klávesnici Formulář pro přidání serveru
- na numerické klávesnici Odebrání serveru
* na numerické klávesnici Formulář pro editaci serveru
Mezerník          Zobrazení/skrytí info panelu
R             Obnovení statusu všech serverů v seznamu
Ctrl + TAB         Přepínání info panelů
Alt + 1          Info panel 1
Alt + 2          Info panel 2
Alt + 3          Info panel 3 (do verze 2.04.1) / RSS čtečka (od verze 2.05)
Alt + Šipka vlevo     Zobrazení novější zprávy na RSS kanálu (od verze 2.05)
Alt + Šipka vpravo     Zobrazení starší zprávy na RSS kanálu (od verze 2.05)
 


  (c) Apocalypse Softworks 2007